Įkvepiančios Biblijos eilutės apie jėgą

Inspiring Bible Verses About Strength

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Gerai kartais jaustis išsibarsčiusiam ir silpnam, tikrai gerai kartais žlugti, nepaisant didelių pastangų, bet negerai yra pasiduoti ir abejoti savimi. Nepraraskite tikėjimo savimi ir Dievu.Hario Poterio dovanos vyrams

Jūs vis dar turite jėgų, kurias reikia tiesiog atgaivinti. Atkakliai įveik kliūtis.Jei pastaruoju metu susidūrėte su rimtomis problemomis ir jaučiate poreikį pailsėti bei pasisemti įkvėpimo, turite perskaityti šias Biblijos eilutes. Jie padės jums suteikti jėgų, kurių jums trūksta.

Dievas išties išties pagalbos ranką nelaimių metu, tereikia tikėti savo jėgomis ir įveikti sunkumus, ir tikrai būsite nesustabdomi.Štai keletas geriausių Biblijos eilučių apie jėgą, kurios paskatins jus toliau siekti savo tikslų. Pradėkime.

Įkvepiančios Biblijos eilutės apie jėgą

Įkvepiančios Biblijos eilutės apie jėgą

Biblijos eilutės apie jėgą

Šis kuruojamas Biblijos eilučių apie jėgą sąrašas turi Įkvėptas , motyvuotas ir suteikta viltis milijonams per šimtmečius.Mano skaitytojai ir pasekėjai daug kartų rado naujo uolumo spręsti savo problemas per šias stebuklingas Biblijos eilutes.

Izaijas 12:2

Tikrai Dievas yra mano išgelbėjimas; Pasitiksiu ir nebijosiu. Viešpats, Viešpats, yra mano stiprybė ir mano giesmė; jis tapo mano išsigelbėjimu.

Izaijas 40:29-31

Ar neturite apie tai žinių? Ar neatėjo į ausis? Amžinasis Dievas, Viešpats, žemės pakraščių Kūrėjas, niekada nėra silpnas ar pavargęs; nereikia ieškoti jo išminties. Jis suteikia galią silpnam, didindamas jėgą neturinčiojo. Net jaunuoliai taps silpni ir pavargę, o geriausias iš jų baigsis savo jėgomis; Bet tie, kurie laukia Viešpaties, turės naujų jėgų; jie gaus sparnus kaip ereliai: bėgdami nepavargs, o vaikščiodami nepavargs.

Izaijas 40:31

Bet tie, kurie viliasi į Viešpatį, atsinaujins. Jie sklandys ant sparnų kaip ereliai; jie bėgs ir nepavargs, vaikščios ir nenualps.

Apaštalų darbai 10:1-48

Cezarėjoje gyveno vyras, vardu Kornelijus, šimtininkas iš vadinamosios italų kohortos, pamaldus žmogus, kuris bijojo Dievo visa savo šeima, dosniai davė išmaldą žmonėms ir nuolat meldėsi Dievui. Apie devintą valandą dienos jis aiškiai regėjime išvydo įeinantį Dievo angelą ir tarė jam: Kornelijus. Jis žiūrėjo į jį išsigandęs ir tarė: „Kas yra, Viešpatie? Jis tarė jam: “Tavo maldos ir tavo išmalda pakilo kaip atminimas prieš Dievą”. O dabar atsiųsk vyrus į Jopę ir atvesk Simoną, vadinamą Petru.

2 Korintiečiams 12:9-10

Ir jis man tarė: “Pakanka tau mano malonės, nes mano galia pasipildo tuo, kas silpna”. Taigi aš mielai didžiuosiuosi savo silpnu kūnu, kad Kristaus jėga būtų ant manęs. Taigi man malonu būti silpnam, negailestingiems žodžiams, poreikiams, žiaurioms priepuoliams, bėdoms dėl Kristaus: nes kai esu silpnas, tada esu stiprus.

2 Korintiečiams 12:10

Štai kodėl, dėl Kristaus, aš džiaugiuosi silpnybėmis, įžeidimais, sunkumais, persekiojimais, sunkumais. Nes kai esu silpnas, tada esu stiprus.

Skaityti daugiau: Grakščios išankstinės Biblijos eilutės

2 Korintiečiams 13:9

Mes džiaugiamės, kai esame silpni, o jūs stiprūs. Tavo atstatymo mes meldžiamės.

Filipiečiams 4:6

Nesijaudinkite dėl nieko, bet visame kame malda ir prašymu su padėka tebūna žinomi jūsų prašymai Dievui. O Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Filipiečiams 4:13

Visa tai galiu padaryti per tą, kuris man suteikia jėgų.

Filipiečiams 4:11-13

Bet aš nieko nesakysiu apie savo poreikius, nes galiu, kad ir kur būčiau, būti priklausomas nuo savęs. Man tas pats, jei į mane žiūrima iš aukšto ar pagerbiama; visur ir visuose dalykuose turiu paslaptį, kaip pasisotinti ir kaip išsiversti be maisto; kaip turėti turtus ir kaip būti stokojančiam. Aš viską galiu per tą, kuris man suteikia jėgų.

Psalmė 73:26

Mano kūnas ir širdis nyksta, bet Dievas yra mano širdies uola ir mano amžinasis paveldas.

Psalmė 86:16

Atsigręžk į mane ir būk man maloningas; duok savo jėgą savo tarnui ir išgelbėk savo tarnaitės sūnų.

Markas 12:30

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.

Mato 5:13

Jūs esate žemės druska, bet jei druska prarado skonį, kaip bus atkurtas jos sūrumas? Niekam nebetinka, išskyrus būti išmestam ir trypiamam po žmonių kojomis.

Mato 5:1-48

Pamatęs minias, jis pakilo į kalną, o kai atsisėdo, prie jo priėjo mokiniai. Jis atvėrė burną ir mokė juos, sakydamas: Palaiminti dvasios vargšai, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę.

Mato 11:28

Ateikite pas mane visi, kurie dirbate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu

Nehemijo 8:10

Neliūdėk, nes Viešpaties džiaugsmas yra tavo stiprybė.

Psalmė 23:1-6

Dovydo psalmė. Viešpats yra mano ganytojas; as nenoresiu. Jis priverčia mane gulėti žaliose ganyklose. Jis veda mane prie nejudančio vandens. Jis atgaivina mano sielą. Jis veda mane teisumo keliais dėl savo vardo. Nors aš einu per mirties šešėlio slėnį, aš nebijau pikto, nes tu su manimi; tavo lazda ir tavo lazda, jie mane guodžia. Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje; tu patepėte mano galvą aliejumi; mano puodelis persipildo.

Psalmė 27:1

Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas – ko man bijoti? Viešpats yra mano gyvenimo tvirtovė – ko man bijoti?

Psalmė 28:7

Viešpats yra mano stiprybė ir mano krūtinė, mano širdis juo tikėjo ir man padedama. Dėl šios priežasties mano širdis kupina pakylėjimo, ir aš jį girsiu savo giesme.

Psalmė 29:11

Viešpats suteikia stiprybės savo tautai; Viešpats laimina savo tautą ramybe.

Psalmė 32:7-8

Tu esi mano slėptuvė; tu apsaugosi mane nuo bėdų ir apsupsi išgelbėjimo giesmėmis.

Psalmė 34:10b

Tiems, kurie ieško Viešpaties, nieko gero netrūksta.

Psalmė 34:4

Aš ieškojau Viešpaties, ir jis man atsakė ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių.

Daugiau Biblijos eilučių apie jėgą ir drąsą

Psalmė 34:17

Kai teisieji šaukiasi pagalbos, Viešpats išgirsta ir išgelbsti juos nuo visų bėdų.

ar galiu grietinę pakeisti grietinėlės sūriu

1 Samuelio 2:4

Galingųjų lankai sulaužomi, o silpnuosius suriša jėga.

1 Samuelio 30:6

Ir Dovydas buvo labai sunerimęs, nes žmonės kalbėjo apie jo užmėtymą akmenimis, nes visi žmonės buvo rūstūs, kiekvienas dėl savo sūnų ir dukterų. Bet Dovydas sustiprino save Viešpatyje, savo Dieve.

1 Kronikų 16:11

Tegul ieškote Viešpaties ir jo stiprybės; tegul tavo širdys kada nors atsigręžia į jį.

Skaityti daugiau: Motyvuojančios Biblijos eilutės apie dešimtinę ir aukas

1 Korintiečiams 16:13

Būkite budrūs, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės kaip vyrai, būkite stiprūs.

2 Kronikų 26:16

Bet kai buvo stiprus, jis didžiavosi, iki pražūties.

Pakartoto Įstatymo 6:5

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.

Pakartoto Įstatymo 20:4

Nes Viešpats, tavo Dievas, yra tas, kuris eina su tavimi kovoti už tave su tavo priešais ir duoti tau pergalės.

Pakartoto Įstatymo 31:6

Būkite stiprūs ir drąsūs. Nebijok ir nebijok jų, nes Viešpats, tavo Dievas, eina su tavimi. Jis tavęs nepaliks ir nepaliks.

Pakartoto Įstatymo 31:8

Tai Viešpats, kuris eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi; jis tavęs neapleis ir neapleis. Nebijokite ir nesijaudinkite.

Pakartoto Įstatymo 33:27

Amžinasis Dievas yra tavo prieglobstis, o apačioje yra amžinos rankos.

Išėjimo 15:2

Viešpats yra mano stiprybė ir mano stiprus pagalbininkas, jis tapo mano išgelbėjimu. Jis yra mano Dievas ir aš jį girsiu. mano tėvo Dievas ir aš jį šlovinsiu.

Išėjimo 33:14

Mano buvimas eis su tavimi, ir aš tave pailsėsiu.

Psalmė 18:1-2

Pas chorvedį. Psalmė Dovydo, Viešpaties tarno, kuris šios giesmės žodžius kreipėsi į Viešpatį tą dieną, kai Viešpats išgelbėjo jį iš visų jo priešų ir iš Sauliaus rankos. Jis pasakė: Aš myliu tave, Viešpatie, mano stiprybė. Viešpats yra mano uola, tvirtovė ir gelbėtojas, mano Dievas, mano uola, kuriame aš prieglobsčiu, mano skydas ir mano išgelbėjimo ragas, mano tvirtovė.

Psalmė 9:9-10

Viešpats yra prieglauda prispaustiesiems, tvirtovė bėdų metu.

Psalmė 18:17

Jis išgelbėjo mane nuo mano stipraus priešo ir nuo tų, kurie manęs nekentė, nes jie buvo man per stiprūs.

Psalmė 18:32

Dievas apie mane sujungia stiprią juostą, nukreipdamas mane tiesiu keliu.

Psalmė 18:39

Nes tu aprūpinai mane jėgomis kovai; Tu privertei tuos, kurie sukyla prieš mane, paskęsti po manimi.

Psalmė 119:81

Mano siela trokšta tavo išgelbėjimo; Tikiuosi tavo žodžiu.

Psalmė 138:3

Kai skambinau, tu man atsiliepei; tu padarei mane drąsią ir užkietėjusią.

Psalmė 145: 18-19

Viešpats yra arti visų, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje. Jis pildo troškimus tų, kurie jo bijo; jis išgirsta jų šauksmą ir juos išgelbėja.

Hebrajams 4:12

Nes Dievo žodis yra gyvas ir veikiantis, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, perveriantis sielą ir dvasią, sąnarius ir čiulpus, atskiriantis širdies mintis ir ketinimus.

Hebrajams 4:16

Juk mes neturime vyriausiojo kunigo, kuris nesugebėtų atjausti mūsų silpnybių, bet turime tokį, kuris visais atžvilgiais buvo išbandytas kaip ir mes, tačiau be nuodėmės. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę padėti prireikus.

Habakukas 3:19

Aukščiausiasis Viešpats yra mano stiprybė; Jis daro mano kojas kaip elnio pėdas, jis įgalina mane žengti į aukštumas

Izaijas 26:3-4

Tvirtai nusiteikusieji lieka ramūs, nes jie tavimi pasitiki. Pasitikėk Viešpačiu per amžius, nes Viešpatyje Dieve tu turi amžiną uolą.

Izaijas 30:15

Atgailoje ir poilsyje yra tavo išgelbėjimas, tyloje ir pasitikėjime yra tavo stiprybė.

Izaijas 40:29

Jis suteikia jėgą silpniesiems ir jėgą bejėgiams.

Is į aha 41:10

Nebijok, nes aš su tavimi; nesižvalgyk bėdoje, nes aš esu tavo Dievas. Aš duosiu tau jėgų, taip, aš būsiu tavo pagalbininkas; taip, mano tikroji dešinioji ranka bus tavo atrama.

Izaijas 43:1-3

Nebijok, nes aš tave atpirkau; Aš pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Kai eisi per vandenis, aš būsiu su tavimi; Per upes jie tavęs neužgoš. eidamas per ugnį nesudegsi ir liepsna tavęs nepraris. Nes aš esu Viešpats, tu Dievas, Izraelio Šventasis, tavo Gelbėtojas.

Jeremijo 17:5

Taip sako VIEŠPATS: ‘Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi ir daro kūną savo jėga, kurio širdis nusigręžia nuo Viešpaties.

Jeremijo 29:11

Nes aš žinau, kokius planus turiu tau, –sako Viešpats – planus gerovei, o ne blogiui, kad duotų tau ateitį ir viltį.

Jozuė 1:9

Ar aš nedaviau tau tavo įsakymų? Būkite stiprūs ir stiprūs; nebijok ir nesijaudink; nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi, kad ir kur eitum.

Jono 14:27

Ramybę palieku tau; savo ramybę duodu tau. Aš neduodu tau taip, kaip duoda pasaulis. Tegul jūsų širdys nesijaudina ir nebijokite.

dovanos senoliui

Biblijos eilutės apie jėgą sunkiais laikais

Jono 16:33

Visa tai jums pasakiau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje tu turi bėdų: bet nusiramink! Aš įveikiau pasaulį.

Jobo 36:5

Štai Dievas yra galingas ir nė vieno neniekina; jis yra galingas supratimo galia.

1 Korintiečiams 10:13

Jūs nebuvote išbandytas, tik toks, koks yra įprastas žmonėms. Ir Dievas yra tikras, kuris neleis jūsų patirti jokio išbandymo, kurio jūs negalite patirti. bet išbandymu jis padarys išeitį iš jo, kad galėtumėte jį įveikti.

1 Korintiečiams 16:13

Būkite budrūs; tvirtai stovėti tikėjime; būk drąsus; Būk stiprus.

2 Timotiejui 1:7

Nes Dievas mums davė ne dvasios dvasią, bet jėgos, meilės ir savidrausmės dvasią.

2 Timotiejui 4:17

Bet Viešpats buvo šalia manęs ir suteikė man stiprybės; kad per mane visa žinia būtų paskelbta ir visi pagonys išgirstų. Aš buvau ištrauktas iš liūto nasrų.

2 Tesalonikiečiams 3:3

Bet Viešpats yra ištikimas, jis sustiprins jus ir apsaugos jus nuo pikto.

1 Petro 4:11

Jei kas turi ką pasakyti, tebūnie kaip Dievo žodžiai. Jei kas nori būti kitų tarnas, tebūna tai su Dievo duota jėga; kad visame kame Dievas turėtų šlovę per Jėzų Kristų, kurio šlovė ir galybė per amžius.

Filipiečiams 4:11-13

Bet aš nieko nesakysiu apie savo poreikius, nes galiu, kad ir kur būčiau, būti priklausomas nuo savęs. Man tas pats, jei į mane žiūrima iš aukšto ar pagerbiama; visur ir visuose dalykuose turiu paslaptį, kaip pasisotinti ir kaip išsiversti be maisto; kaip turėti turtus ir kaip būti stokojančiam. Aš viską galiu per tą, kuris man suteikia jėgų.

Efeziečiams 6:10

Dievas yra mūsų uostas ir mūsų stiprybė, dabartinė pagalba bėdoje. Dėl šios priežasties mes nebijosime, net jei žemė pasikeistų ir kalnai judėtų jūros širdyje. Nors jos vandenys skamba ir nerimsta, ir nors kalnai dreba savo smarkiu judesiu. (Selah.)

Psalmė 112: 1, 7-8

Šlovink Viešpatį! Laimingi tie, kurie bijo Viešpaties. Jie nebijo blogų naujienų; jų širdys tvirtos, saugios Viešpatyje. Jų širdys tvirtos, jie nebijos.

Psalmė 119:28

Mano siela išsekusi nuo liūdesio; duok man vėl stiprybės laikantis tavo žodžio.

Patarlės 18:10

Viešpaties vardas yra tvirtas bokštas: teisus žmogus, įbėgęs į jį, yra saugus.

Patarlės 31:25

Jėga ir orumas yra jos drabužis, ir ateityje ji juokiasi.

Patarlės 24:10

Jei alpstate nelaimės dieną, jūsų jėgų maža.

Romiečiams 1:20

Mat jo nematomos savybės, būtent jo amžinoji galia ir dieviškoji prigimtis, nuo pat pasaulio sukūrimo buvo aiškiai suvokiamos kūriniuose, kurie buvo sukurti. Taigi jie yra be pasiteisinimo.

Sofonijo 3:17

Viešpats, tavo Dievas, yra tarp tavo, galingasis, kuris išgelbės. jis džiaugsis tavimi; jis nuramins tave savo meile; jis džiaugsis tavimi garsiai dainuodamas.

Biblija yra nesenstančios išminties lobis. Visi ištikimi turi jį perskaityti, kad taptų savo gyvenimu tikslas jiems aiškus. Šios kuruojamos Biblijos eilutės apie jėgą yra vilties spindulys nusiminusiems ir beviltiškiems žmonėms.

Jei kada nors jaučiatės beviltiški, galite ir skaityti malda Šv. Judui kad palengvėtų beviltiškais laikais.