Novena kunigų šventimams

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

Novena Priestly Ordinations

Apie Noveną kunigų šventimams

Kunigų šventimų Novena meldžiamasi devynias dienas iki kunigo šventimų.Kunigai aukoja asmenines aukas skelbdami Evangeliją. Ši novena prašo mūsų Viešpaties ypatingų malonių, kurių kunigai prireiks sunkioje kelionėje.Skaityti daugiau: Viešpaties maldos prasmė

Novena kunigų šventimams

Novena kunigų šventimams

Novena kunigų šventimamsko aš noriu Kalėdoms

Kunigų šventimų novena – 1 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventą kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Kunigų šventimų novena – 2 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventą kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Skaityti daugiau: Novena į ŠvKunigų šventimų novena – 3 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventą kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Kunigų šventimų novena – 4 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventą kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Kunigų šventimų novena – 5 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventą kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Skaityti daugiau: Antano Novenos šv

Kunigų šventimų novena – 6 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventą kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Kunigų šventimų novena – 7 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventą kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Kunigų šventimų novena – 8 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventąją kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Moters pradininkės šokoladinių sausainių batonėliai

Kunigų šventimų novena – 9 diena

Pradėkime Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.

Dieve, mūsų Tėve, Tu paskyrei Jėzų Kristų Naujosios ir amžinosios Sandoros vyriausiuoju kunigu. Iš malonės leidžiate žmonėms dalyvauti šioje kunigystėje ir jo išganingame darbe.

Mes prašome jūsų išlieti savo Šventąją Dvasią <> kurį išsirinkai kunigystei. Tegul jis vertai ir išmintingai skelbia Viešpaties Evangeliją, ištikimai ir pagarbiai švenčia sakramentus ir nepaliaujamai meldžiasi. Tegul jis kasdien vis labiau susijungia su Kristumi Vyriausiuoju Kunigu, kuris paaukojo save už mus Tėvui kaip tyrą auką.

Palaimink, pašventink ir pašventink kunigą diakoną Atanazijų, kurį išsirinkai ir pašaukei į šventą kunigystės tvarką. Per Šventąją Dvasią padaryk jo gyvenimą vertą slėpinių, kuriuos jis švęs. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Kunigą ir Viešpatį.

Amen


Deklamuoti kartą

Mūsų tėvas
Sveika Marija
Šlovė būk

Skaityti daugiau: Rita Novena šv