Šv. Jude Novena: beviltiškoms situacijoms ir beviltiškiems atvejams

Sužinokite Savo Angelo Skaičių

St Jude Novena Desperate Situations

Šventasis Judas Novena perduoda mūsų maldas Dievui ir suteikia vilties net beviltiškais laikais. Tai labai efektyvi novenos malda.Šv. Judas gerbiamas kaip Vilties ir neįmanomų priežasčių globėjas. Jis buvo vienas iš dvylikos pirmųjų Jėzaus apaštalų. Šventasis Judas taip pat žinomas kaip Tadas, buvo šv. Jokūbo Mažesniojo brolis, kuris taip pat buvo vienas iš apaštalų. Abu jie žinomi kaip Jėzaus broliai. Daugelis Biblijos tyrinėtojų mano, kad jie buvo Jėzaus Kristaus pusbroliai.Šventasis Judas neturėtų b painioti su Judu, kuris išdavė mūsų Viešpatį.

dovanos 19 metų berniukams

Melsdamiesi šventajam Judui galite išlaisvinti jus nuo traumų, niūrumo ir kančios.Judo Novenos reikšmė

Šv. Jude Novena yra devynių dienų laikotarpis, per kurį tikintieji meldžiasi, kad gautų ypatingų malonių arba pateiktų prašymus ar peticijas. Tai yra devynios nuolatinės apaštalų maldos dienos Jeruzalėje, po kurių Šventoji Dvasia nužengė ant apaštalų Sekminių metu.

Liūdnos ateities ir bejėgiškumo laikais šventasis Judas gali greitai užtarti jo užtarimą. Kai būsite apimtas nevilties, Šv. Jude novena maldos suteiks jums malonių.

Aš visada matau 1234 laikrodyje

Skaityti daugiau: Šv. Juozapo Novenos malda: stebuklinga nauda per 9 dienas!Šv. Jude Novena

Šv. Jude Novena

Šv. Jude Novena

Šv. Judo Novena turi būti deklamuojama devynias dienas iš eilės pabudus arba prieš miegą, arba abu. Per šias devynias dienas turėtume išsivaduoti nuo bet kokių bedieviškų troškimų.

Šv. Jude Novena – 1 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

Šv. Jude Novena – 2 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

Šv. Jude Novena – 3 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

444 dvynių liepsnos reikšmė

Šv. Jude Novena – 4 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o, palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

Šv. Jude Novena – 5 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

Šv. Jude Novena – 6 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o, palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

Šv. Jude Novena – 7 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

Šv. Jude Novena – 8 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o, palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

Šv. Jude Novena – 9 diena

Švenčiausiasis apaštale, šventasis Judai, ištikimasis Jėzaus tarnas ir bičiuli, Bažnyčia tave gerbia ir šaukiasi visuotinai, kaip sunkių atvejų, beveik nevilties nuskriaustų dalykų globėją, Melskis už mane, aš toks bejėgis ir vienas.

Užtark Dievą, kad Jis atneštų matomą ir greitą pagalbą ten, kur pagalbos beveik netenkame. Ateik man į pagalbą šiame didžiuliame reikale, kad gaučiau dangaus paguodą ir pagalbą visuose savo reikaluose, iššūkiuose ir kančiose, ypač:

<>

ir kad galėčiau šlovinti Dievą kartu su tavimi ir visais šventaisiais per amžius. Pažadu, o palaimintasis šventasis Judai, nuolat prisiminti šią didelę Dievo man suteiktą malonę ir visada gerbti tave kaip savo ypatingą ir galingą globėją bei su dėkingumu skatinti tau atsidavimą.

Amen

Skaityti daugiau: Marija Novena mazgų ir maldų išlaisvintoja

mūsų tėvo malda ispanų kalba

Nuorodos
1) https://www.britannica.com/biography/Saint-Jude-Apostle